Renditingimused

1. Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks ehitusmehhanismi koos juhiga.

2. Rentnik või Rentniku poolt määratud esindaja annab mehhanismi juhile tööülesanded.

3. Rentnik juhindub mehhanismi kasutamisel tööde teostamise headest tavadest ja mehhanismide kasutamise juhendist. Juhul, kui Rentnik eksib ülalmainitu vastu on mehhanismi juhil õigus keelduda tööülesande täitmisest.

4. Rentnik allkirjastab mehhanismi tunnilehe selleks volitatud isiku poolt ning tasub allkirjastatud tunnilehtede alusel koostatud arved tähtajaliselt.

5. Rentnik korraldab mehhanismide valve töövälisel ajal.
Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub transporditasu.

6. Rentnik korraldab vajadusel mehhanismijuhi majutuse ja kannab sellega seotud kulud. Juhul kui see mingil põhjusel rentniku poolt ei ole võimalik, lisandub mehhanismi rendi tunnihinnale täiendavalt 2EUR/tund iga töötatud tunni kohta.

7. Masinate rendil on minimaalseks tööajaks 6.tundi tööpäeva kohta.

8. Rendileandja korraldab mehhanismide varustamise kütusega omal kulul, kui ei ole teisiti kokkulepitud.

9. Rentnik vastutab ehitusobjektil ohutuse eest ning välistab kõrvaliste isikute ja tehnika sattumise mehhanismide tööpiirkonda.

10. Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vms. kohta peavad olema koheselt kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks tuleb koheselt objektile kutsuda ka meie ettevõtte esindaja.

11. Rendileandja vastutab maa-alustele kommunikatsioonidele tekitatud kahju eest vaid juhul, kui kommunikatsioonid on tööpiirkonnas täielikult välja kaevatud ning kahju on tekitatud mehhanismi juhi hooletusest.
Meie asi on puhtalt tehnilineVitamiini 7, 50412
Tel. +(372) 56 916 819
Registrikood:12160097
Tartu, Estonia
Arveldusarve:10220199035222